Skavstalund Parkering

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

NW Parkering AB(org. 556905-8836) nedan kallad Skavstalund Parkering, värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur Skavstalund Parkering samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande på oss på
info@skavstalund.se

Ytterst ansvarig är vd för NW Parkering AB som nås via ovanstående e-postadress.

Genom att använda Skavstalund Parkerings tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Skavstalund Parkering använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom abonnemang och betalningsalternativ, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Detta gör vi med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information behandlar vi?

Vi behandlar den information du lämnar till oss. Du kan komma att lämna information till oss genom ett antal olika sätt, såsom att du använder vår kundportal, kontaktar oss över telefon eller någon av våra andra tjänster där du lämnar dina personuppgifter.

Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura-adress, e-postadress, mobilnummer eller reg.nr. fordon.

Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkonto eller kortuppgifter.

I samband med att du använder dig av våra tjänster kan vi samla in följande information:

Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, betaluppgifter, reg.nr. fordon, e-postadress, mobilnummer etc.

Information om tjänster: Detaljer angående de tjänster du har köpt.

Historisk information: Dina köp, betalningshistorik etc

Informationen du ger oss

Information om tjänster och din finansiella information är generellt sett nödvändiga för att göra en bokning eller ingå ett avtal med oss, medan den övriga informationen vi samlar in är nödvändiga för andra syften såsom följande:

  • Uppgifterna används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Skavstalund Parkerings tjänster.
  • Uppgifterna behövs för att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.
  • Uppgifterna behövs för att kunna administrera din betalning och för att kunna tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster du begär av oss.
  • Uppgifterna behövs för kundanalys, administrera Skavstalund Parkerings tjänster och för Skavstalund Parkerings interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och statistiska ändamål.
  • Uppgifterna behövs för att säkerställa att innehållet presenteras effektivt för dig och för att utföra riskanalyser, och för att förhindra bedrägerier och missbruk av Skavstalund Parkerings tjänster.

Uppgifterna behövs för att kommunicera med dig

Skavstalund Parkering kan komma att använda ditt data för att kommunicera relevant information och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar, via brev, elektroniska kommunikationskanaler och/eller via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att maila till info@skavstalund.se.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator (eller annan elektronisk enhet så som en mobiltelefon eller surfplatta) när du använder vår hemsida. Vi använder cookies på vår hem-sida och kan använda andra spårningssystem så som action-taggar, lokalt delade objekt (”flash cookies”) eller enpixels-gifs på vår hemsida. Vi gör detta för att lära oss mer om antalet besökare vi har på olika delar av vår hemsida. Denna information bearbetas endast på ett sätt som inte identifierar dig som individ. Vi använder analyseringsmjukvara för att titta på IP-adresser och cookies för att förbättra din upplevelse som användare av vår hemsida. Vi an-vänder inte den här informationen för att skapa en personlig profil av dig. Om vi samlar in personligt identifierbara uppgifter kommer vi att vara tydliga med detta. Vi kommer tydligt att informera dig när vi samlar in personlig information och vi kommer att förklara vad vi planerar att använda informationen till.

Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, och hemsidorna här under förklarar för dig hur du kan ta bort cookies från din webbläsare. Några av funktionerna på vår hemsida kan dock sluta att fungera till följd av detta.

För mer information om hur vi använder cookies, vänligen kontakta oss.

För mer information om cookies i allmänhet, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org


Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter, för utförandet av våra åtagande gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en rimlig skyddsnivå vid överföring eller delning till utvalda tredje parter.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES och sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontrakt/tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till rättelse, tillgång och radering

  • Rätt att få ta del av dina data. Du kan begära en kopia på de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
  • Rätt att bli ”glömd”. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändig för det syftet den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss för att omedelbart radera delar eller alla dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Om så är fallet kommer vi att blockera den data vi är skyldig att spara för att användas i andra syften.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Personuppgiftsansvarig: NW Parkering AB, org. 556905-8836
Postadress: Fjällskär, 611 97 Stigtomta
Telefon: 08-50 23 9900

E-post: info@skavstalund.se