Skavstalund Parkering

Betalning

Vi använder oss av Autopay, vilket innebär att ditt reg.nummer läses av vid infart och sedan igen vid utfart.

Gå in på Autopay.io inom 48 timmar från utfart, skriv in ditt fordons registreringsnummer och betala sedan din parkering med kort.

Om du inte betalar inom 48 timmar kommer en faktura att skickas till bilens registrerade ägare och då tillkommer en avgift på 25 kr.

Du kan också skapa ett konto på Autopay.io innan du kör ut från parkeringen och då sker transaktionen automatiskt och du kan sedan hitta ditt kvitto när du loggar in.

Easypark

Vi erbjuder även Easypark som betalningsalternativ