Skavstalund Parkering

Betalning

Vi använder oss av Autopay, vilket innebär att ditt reg.nummer läses av vid infart och sedan igen vid utfart.

Gå in på Autopay.io inom 48 timmar från utfart, skriv in ditt fordons registreringsnummer och betala sedan din parkering med kort.

Om du inte betalar inom 48 timmar kommer en faktura att skickas till bilens registrerade ägare och då tillkommer en avgift på 24 kr.

Du kan också skapa ett konto på Autopay.io där du registrerar dina fordon samt ett kreditkort. Betalning kommer då att ske automatiskt vid utfart och du kommer att hitta dina kvitton under ditt konto.

Easypark

Vi erbjuder även Easypark som betalningsalternativ